Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

Konya'yı Keşfet

Çöküş
 
  • Filtrele
  • Zaman
  • Answered
  • Göster
  • Yeni Konular
Hepsini Sil
yeni mesajlar
içerik bulunamadı
Daha Fazla Göster
 
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
  • Yeni Konular
Hepsini Sil
yeni mesajlar
Abone olduğunuz mesajları görüntülemek için lütfen hesabınıza giriş yapın.
Forumlar Konular Mesajlar Son Mesaj
Genel Bilgi
Site Hakkında
Konular: 0 Mesajlar: 0
0 0
Merkez İlçelerimiz
Karatay'ı Keşfet
Karatay ilçesinin kuruluşu her ne kadar Konya'nın Büyükşehir olması ile gerçekleşmiş ise de tarihî ve sosyal yapısı itibariyle en eski ilçelerden biridir. İlçenin kuruluşu Prehistorik döneme kadar uzanır. Tarihî yapılaşma daha çok Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerinin karakteristiğini gösterir.
Konular: 6 Mesajlar: 6
6 6
admin
Yazan admin
Alt Forum
Meram'ı Keşfet
Tarihi. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde gezip gördüğü yerler arasında bağ, bahçe, bostanlardan söz ederken bağlık-bahçelik bu yerlere her defasında "Bağ-ı Meram" (Meram Bağı) ifadesini kullanmaktadır . Hatta buraların Konya'nın Meramı gibi olduğunu ifade etmektedir.
Konular: 8 Mesajlar: 8
8 8
admin
Yazan admin
Alt Forum
Meram Tarihi (1/1)
Selçuklu'yu Keşfet
1092'de Melikşah'ın ölümünde Büyük Selçuklu Devleti. Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul Bey (1016–63) tarafından 1037'de kuruldu. Tuğrul'u büyüten dedesi ve Oğuz Yabgu Devleti'nde yüksek makam sahibi olan Selçuk Bey, adını hem ülkeyi yöneten hanedana hem de imparatorluğa verdi.
Konular: 1 Mesajlar: 1
Son Mesaj: Selçuklu Tarihi
1 1
admin
Yazan admin
Alt Forum
Konya İlçeleri
Ahırlı'yı Keşfet
Ahırlı'da yerleşim, M.Ö. 2.000'li yıllara uzanmaktadır. Bölgede bulunan tarihi eserlerden de anlaşılacağı üzere Türklerden önce burada, Bizans İmparatorluğu hüküm sürmüştür. 1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu'nun kapısının Türklere açılması ile birlikte Anadolu'ya Türk akınları yapılmıştır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Ahırlı Tarihçe
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Akören'i Keşfet
Akören civarındaki yerleşimin MÖ. 7000-6500 yıllarına kadar gittiği tahmin edilmektedir.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Akören Tarihçesi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Akşehir'i Keşfet
Tarih boyunca hep önemli bir yerleşim, ticaret, kültür merkezi olan Akşehir'e ait ilk arkeolojik bulgular Neolitik Dönem'e kadar uzanıyor. Etiler zamanında Akşehir'in adı Thymbrion' dur. Zamanla Frikya egemenliğine daha sonra Anadolu' da egemenlik kuran Lidyalılar'ın yönetiminde kalan Akşehir'in önemi daha da arttı.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Akşehir Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Altınekin'i Keşfet
İlçenin tarihi oldukça eskidir. Hititler, Frigler ve Romalılara ait eserler bulunmaktadır. Altınekin'in eski adı suyu bol anlamına gelen "ZIVARIK"tır. Roma devrinde Pegella adında büyük bir kent olan Altınekin en parlak dönemini Selçuklular zamanında yaşamıştır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Altınekin Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Beyşehir'i Keşfet
Muhtemelen Beyşehir ve çevresinin tarihi M.Ö 7000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Yapılan araştırmalar Beyşehir'in daha o dönemde önemli bir yerleşim alanı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. M.Ö 5700-M.Ö 5300 arasına tarihlenen Erbaba Höyüğü kalıntıları bunun en somut göstergesidir.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Beyşehir Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Bozkır'ı Keşfet
M.Ö. 6000'li yıllarda İsauria Bölgesi'nin başkenti olan Bozkır'ın bilinen ilk adı İsaura Veus'tur. Bizans döneminde ise şehrin adı Leontopolis (Aslanlar Kenti) olarak anılmıştır. Şehir bu dönemde Bizans komutanlarının dinlence yeri olarak kullanılmıştır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Bozkır Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Çeltik'i Keşfet
Çeltik ilçesinin kuruluşu 11. ve 12. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı'nın "Konya Tarihi" adlı eserine göre Çeltik'in geçmişi Karaman Eyaletine bağlı Akça şehrine dayanmaktadır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Çeltik Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Cihanbeyli'yi Keşfet
Cihanbeyli'nin ilk adı Esbikeşan'dır. Daha sonraları "İnevi" adını almış ve uzun yıllar İnevi adını taşımıştır. Esbikeşan İlçesi ilçelikten bucaklığa, bucaklıktan ilçeliğe çok kez yer değiştirmiştir. 1866 yılında Kulu Köyü Esbikeşan adı ile ilçe olmuş Cihanbeyli ve Şerefli koçhisar Kulu Köyüne bağlanmıştır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Cihanbeyli Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Çumra'yı Keşfet
Çumra İlçe Merkezi Konya´nın 43 km güneydoğusunda Konya -Karaman demiryolu üzerine kurulmuştur. 1926 yıllarında doğup gelişmiş bir kenttir. İsmini bir rivayete göre arazisinin bataklık ve çamur olmasından dolayı aldığı diğer bir rivayette ise çemre kelimesinden almaktadır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Çumra Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Derbent'i Keşfet
Derbent ilçesinin, 18.yüzyıla ait Osmanlı belgelerine göre eski adı Tatlarhisarı'dır. Tatlarhisarı Derbent'in kuzeyinde bulunan bir köyün adıdır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Derbent Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Derebucak'ı Keşfet
Derebucak İlçesinin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber eldeki mevcut bilgilerden; Bayramyeri, Yukarıköy, Balat, Çukurlar ve Seniryeri adlı mevkilerden aşiretler halinde gelip toplanarak 1200 ile 1300 yılları arasında bu günkü Derebucak' ı kurdukları sanılmaktadır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Derebucak Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Doğanhisar'ı Keşfet
Doğanhisar M.Ö. 500 yıllarında Metyos adıyla kurulmuştur. M.S.395 yılında Bizans İmparatorluğunun eline geçmiş M.S 704-708 yıllarında Emevi ve Abbasi ordularının taarruzlarına uğramış bu savaşlarda şehit olan Seyyid Ahmet'in mezarı Kızılışık Mevkisinde bulunmaktadır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Doğanhisar Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Emirgazi'yi Keşfet
Emirgazi ilçemizin tarihinin Hititlere kadar dayandığı, eski Kışla (Dikilitaş-Yukarıkışla) ve Arısama (Belkaya) da yapılan kazılarda bulunan tabletlerden anlaşılmaktadır. İlçe adını, 2 km. güney doğusundaki "Emrullah Gazi" Türbesinden almıştır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Emirgazi Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Ereğli'yi Keşfet
1000 yıllarında gelmeye başlayan Yunan boyları önce Marmara ve Egede koloniler kurarlarken bundan 500 yıl sonra, M.Ö. 550 yılında Karadeniz Ereğli'ye ulaşmışlardır. Bu nedenle M.Ö. 550 tarihi kentin kuruluş tarihi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Ereğli Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Güneysınır'ı Keşfet
Güneysınır daha önce Bozkır'a bağlı iken 1955 yılında Çumra'ya ait Karasınır ve Güneybağ (Elmasun) kasabaları haline getirilmiştir. Bu iki kasaba 9 Mayıs 1990 tarihinde birleştirilerek Güneysınır İlçesi'ni oluşturmuşlar, Güneybağ ve Karasınır ise ilçenin iki güzel mahallesini oluşturmuştur.
Konular: 2 Mesajlar: 2
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Hadim'i Keşfet
Hadim, 16. ve 17. yüzyıllarda Aladağ Kazası'nın bir köyü iken, 18. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamıştır. Bu gelişme süreci Ebû Sa'îd Muhammed el-Hâdimî ile başlamıştır. Hâdimî'nin derin bilgisi ve ünü kendisine Osmanlı sarayında devlet adamları arasında dostlar edinmesini sağlamıştır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Hadim Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Hadim Tarihi (1/1)
Halkapınar'ı Keşfet
Halkapınar ilçemiz, Anadolu'nun en eski yerleşim yerleri arasındadır. Hitit Şehir Devletlerinden Tuvana Krallığı merkezi Aydınkent olmak üzere M.Ö. 1200 -M.Ö.742 yılları arasında Halkapınar'a hakim olmuştur. Bu krallıktan günümüze Aydınkent köyünde bulunan Kral Warpalavas'a ait İvriz Kaya Kabartması ulaşmıştır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Halkapınar Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Hüyük'ü Keşfet
Hüyük, 1210 yıllarında Horasan'dan Konya'ya göç eden Şeyh İdris ve kardeşi Şeyh Bahri tarafından kurulmuştur. Söz konusu şahıslara ait türbeler halen ilçe merkezinde mevcuttur. Ayrıca bölgenin Yontma Taş Devrinden beri iskana tabi tutulduğu, muhtelif yerlerde bulunan çeşitli tarihi eşyalardan anlaşılmaktadır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Hüyük Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Ilgın'ı Keşfet
Ilgın, günümüzden 3.500 yıl önce MÖ.1500-1200 yılları arasında şimdiki iskan yerinin 25 km. kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt" adıyla büyük bir şehir devleti olarak kurulmuştur. Klasik devirlerde Triatum olarak adlandırılan Ilgın Kral yolu üzerinde bulunması sebebiyle önemli bir şehir olarak dikkati çeker.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Ilgın Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Kadınhanı'nı Keşfet
1880 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuş, Sait Paşanın arpalığı olması nedeniyle 1919 yılında "Saiteli" adı ile ilçe yapılmıştır. 1935 yılında ise İsmi Raziye Hatun'un yaptırmış olduğu taş handan dolayı "Kadınhanı" olarak değiştirilmiştir.
Konular: 3 Mesajlar: 3
Son Mesaj: Kadınhanı Tarihi
3 3
admin
Yazan admin
Alt Forum
Karapınar'ı Keşfet
Karapinar'da II. Selim'in eserleri görülünce buraya Sultanlar Sehri anlamina gelen “Sultaniye” ismi verilmistir. 1868 yilinda Konya'ya bagli bir ilçe sinifina geçirilmistir. Karapinar'da 1882'de belediye teskilati kurulmustur. Cumhuriyet Dönemi'nde (1934) ilçenin ismi “Sultaniye”den “Karapinar” olarak degistirilmistir.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Karapınar Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Kulu'yu Keşfet
Kulu, klasik devirlerde “Drya Harabeleri” üzerine kurulmuştur. İlçenin 300 yıllık bir geçmişi vardır. 1708 yıllarında Kulupoğlu Mustafa Bey'in Afyon dolaylarından (Afyon-Karabağ) ailesi ve kendisine bağlı aşiret beyleri ile birlikte Kulu'nun şimdiki bulunduğu yere gelerek yerleşmesi ile iskân başlamıştır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Kulu Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Kulu Tarihi (1/1)
Sarayönü'nü Keşfet
İlçemizin tarihi çok eskidir. İlçemiz toprakları Hititler, Frigler, Persler, İskender İmparatorluğu, Romalılar ve Bizanslıların eline geçmiştir. Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti ve Osmanlılar zamanında ise, tamamıyla Türk yurdu olmuştur.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Sarayönü Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Seydişehir'i Keşfet
Seydişehir'in tarihi M.Ö. 5500 yıllarına kadar uzanır. Prehistorik Çağ'da (Tarih Öncesi), Psidia (Göller Yöresi) sınırları içindeki Seydişehir çok eski bir yerleşim yeridir. Beyşehir Gölü (Karalis Lacos) ile Suğla Gölü (Trogitis Lacos) arasındaki sulak vadide bu yerleşmenin izlerine rastlamak mümkündür.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Seydişehir Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Taşkent'i Keşfet
Taşkent Orta Toroslarda, Taşeli Platosunda, Göksu Vadisi Kanyonları üzerinde kurulmuş bir İlçemizdir. Tarihi kayıtlarda Türkler Orta Asya'dan göç ettikten sonra dağınık halde yaşayan Türkmenler 916-966 yılları arasında ÇAĞRI Beyin Anadolu seferinde Anadolu'nun çeşitli sarp yerlerine yerleşmişler.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Taşkent Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Tuzlukçu'yu Keşfet
Cumhuriyetin ilk yıllarında Akşehir İlçesine bağlı bir köy olan Tuzlukçu 1929 yılında aşağı ve yukarı Tuzlukçu' nun birleşmesiyle nahiye olmuştur. 1949 yılında nüfusunun 2000'i aşması sonucu belediye teşkilatı kurulmuş, 9 Mayıs 1990 tarihinde de ilçe olmuştur. 15 Mahallesi bulunmaktadır.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Tuzlukçu Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Yalıhüyük'ü Keşfet
Tarihi, çevre ilçeler ve Konya Tarihi ile ortak özelliklere sahiptir. Yaklaşık 200 yıl öncesi toprak kayması görülmesi üzerine Suğla Gölü yakınına taşındığı bilinmektedir. Yeni yerleşim yerinin seçilmesinde Suğla Gölü alanının daralması ve gölden daha fazla yararlanma arzusunun dikkate alındığı ifade edilmektedir.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Yalıhüyük Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Yunak'ı Keşfet
Yunak kurulduktan sonra köy olarak bağlantısı bir müddet Sivrihisar İlçesi ile devam etmiştir. 1912 yılına kadar Çeltik Kasabası'na bağlı kalmış olan Yunak daha sonra Akşehir İlçesi'ne bağlı bucak merkezi yapılmıştır. Yunak 1953 yılında, Konya İli'ne bağlı bir ilçe haline getirilmiştir.
Konular: 2 Mesajlar: 2
Son Mesaj: Yunak Tarihi
2 2
admin
Yazan admin
Alt Forum
Yunak Tarihi (1/1)

Neler oluyor

Çöküş

Şu anda 4 kullanıcı çevrimiçidir bunlardan 0 üye 4 ziyaretçidir.

Şimdiye kadar aynı anda 8 kullanıcı 05-15-2022 tarihinde saat 09:07 PM içinde çevrimiçi oldu.

Konyayı Keşfet İstatistikleri

Çöküş

Konular: 72   Mesajlar: 72   Üyeler: 2   Aktif Üyeler: 2
Son kayıt olan üyemiz, Sound aramıza hoşgeldiniz.

Konya'yı Keşfet

Çöküş

Popüler

Çöküş

Bu kriterlere uygun sonuç yok.

Konyayı Keşfet İstatistikleri

Çöküş

Konular: 72   Mesajlar: 72   Üyeler: 2   Aktif Üyeler: 2
Son kayıt olan üyemiz, Sound aramıza hoşgeldiniz.

Etiket Bulutu

Çöküş

Henüz bir etiket yok.

Etiket Bulutu

Çöküş

Henüz bir etiket yok.

Hazırlanıyor...
X