Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

Çeltik Tarihi

Çöküş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Çeltik Tarihi

  TARİHÇE

  İlçenin kuruluşu 11. ve 12. Yüz yıla kadar uzanmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı'nın "Konya Tarihi" adlı eserine göre Çeltik in geçmişi Karaman Eyaletine bağlı Akça şehrine dayanmaktadır. Çeltik yakınlarındaki İbanın Kuyusu denilen yerde kurulan Akça şehri 1902 de ilçe kimliği kazanmış, ancak bataklığı ve sivrisinek çokluğu sebebiyle ilçe sıfatıyla önce Hatırliya verilmiş, Daha sonra da Cihanbeyli ye aktarılmış ve 1990 yılında ilçe olmuştur.

  Konya’nın kuzey batısında yer alan Çeltik, Doğuda Polatlı, batıda Emirdağ, Güneyde Yunak, Kuzeyde ise Sivrihisar ile çevrilidir. İç Batı Anadolu üzerinde kurulmuş Çeltik'te kara iklimi hüküm sürmekte, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Çeltik 2 kasaba ile 7 köye sahip bulunmaktadır.

  OLUŞUM
  1. Adının nerden geldiği;
   Eskiden buralarda pirinç ekimi yapıldığı için ismine çeltik denilmiştir. Sivrisineğin çok olması nedeniylede pirinç ekiminden vazgeçilmiştir.
  2. İlçeye ilk yerleşenler;
   Alişan Beyler: Köktenler (Harput’tan gelme)
   Kadir Beyler: Çakırlar (Harput’tan gelme)
   Hüseyin Beyler: Sevinçler (Harput’tan gelme)
   Malazlı oğulları: Şişman, akıncı, önder (Malazgirt’ten gelme)
   Leyli oğulları: Baykondu (Niğde’den gelme)
   Kahveci oğulları: Babayiğit, Tazegül (Maraş’tan gelme)
   Tommul oğulları: Avşar, Selvili, biricik (Malatya’dan gelme)
   Zuhaller Yozgat’tan gelme)
   Molla Süleymanlar: Ergül, Selvili, Biricik (Malatya’dan gelme)
   Reyhan oğulları: Mercanlar (Hatay'dan gelme)
   1957-1968 yılları arasında buraya Karadeniz, Emirdağ ve Doğanhisar’dan gelerek yerleşmişlerdir


  TARİHİ

  Bizanslılar devri: Bizanslılar devrinde Akçaşehir olarak görülür Polathisar ve Sarıkaya oyla mağaraları buranın önemli bir merkez olduğunu ispatlar Akçaşehir o devirde ipek yolu (altın yolu üzerinde bir ticaret merkezi idi) Akçaşehir ikinci Beyazıt zamanına kadar tarihte görülmektedir. İbrahim hakkı Konyalı'nın Konya Tarihi eserinin 113. ve 115. sayfasında 1490 yılında yapılan Karaman eyaletinin kazalarını sayarken Akçaşehrin Konya'ya bağlı bir kaza olduğu belirtilir. Aynı eserin 976. sayfasında vakıflar ve imaretten bahsediliyor ve 2. Selim'in 1566'da yaptırdığı bir tarihte Çeltik'in Turgut kazasına bağlı olduğu söyleniyor, buna göre Akçaşehir'den Çeltik köyüne geçiş meydana çıkıyor.

  Çeltik Meydan Cami'inin incelenmesinde 1484 tarihinde birinci, 1814 tarihinde 2., 1948 tarihinde 3. tamiratın yapıldığı belirlenmiştir.

  Bu duruma göre Çeltik'in kuruluşunu çok öncelere götürmektedir. Akçaşehir ile Çeltik aynı yerde kurulmamıştır. Akçaşehir Çeltik'in 5 km kuzeyinde ibonun kuyusu denilen yaylalarda kurulan bir Bizans şehridir. Çeltik ise bir Selçuklu köyüdür. İlçenin kuruluşuna ait kesin bir bilgi olmamasına rağmen caminin tamiratına bakılarak 11 veya 12. asırda kurulduğu tahmin edilmektedir.

  ALİŞAN BEYLER

  Harput’tan gelerek buraya yerleşen Alişan Bey kabilesi devletin vergi kervanını koruyan İç Anadolu da tımar sahibi inzibatı görevi yapan Alişan beyleri görüyoruz büyük kol sarı ve son bey Alişan Bey olarak nesilden nesile intikal etmiştir. Büyük Alişan beyin Kumara namındaki eşkıya tarafından öldürüldüğü kel Alişan beyin Kumara’yı öldürtüp başını keserek zamanın padişahına gönderdiğini kendisinin de İstanbul'da öldüğünü sarı Alişan beyin ise Şihbizinlilerle masaf kavgasını yaptığını ve bu kavgada 7 oğlunu kaybettiğini öğreniyoruz. Son bey Alişan beyin ise Çeltik Camii önündeki mezarda yattığını ve 1858 de öldüğünü biliyoruz. Alişan beyler devrinde Çeltik orta Anadolu'da sayılı merkezlerden biri haline geldi hatta 1845'te Aşık Dertli Alişan Bey'in himayesine sığınmıştır.

  İLÇE VE KASABALIK DEVRİ

  1902 yılında Alişan Bey'in torunu Derviş Bey'in çalışması neticesi Çeltik ilçe olmuştur. Derviş Bey'in ölümü ile aşağı Piribeyli beyi Ahmet Efendi meydanî boş bularak bazı entrikalarla Çeltik'in bataklığını bahane edip yaşanmaz raporu verdirerek 1912 yılında ilçeliğin Çeltik'ten alınarak Hatırlı'ya oradan da Cihanbeyli'ye verilmiştir. 1958 yılına kadar köy kalan Çeltik bu tarihte bucak 1968 yılında kasaba olmuştur.
Hazırlanıyor...
X