Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

Hadim Tarihi

Çöküş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Hadim Tarihi

  TARİHÇE

  İlçe merkezinin tarihi, antik dönemlere kadar uzanır. Çevresinde Bizans ve Roma dönemlerine ait bir çok yerleşim yerlerinin kalıntıları mevcuttur. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra, Anadolu’ya yayılarak, Anadolu’yu yurt edinen Türk boylarından bir aşirette, Buhara'dan gelerek, Taşkent İlçesi'ne bağlı, Avşar Kasabası yöresinde yerleştiği görülür. Bu aşiretin bir kolu, Kara Hacı Mustafa Efendi başkanlığında, şimdiki Hadim'in bulunduğu yere yerleşmişlerdir. Anadolu’nun kültürel yönden Türkleştirilmesi esnasında din âlimlerinin yetiştiği bir yer durumuna gelen buraya “ Belde-i Hadimül-İlm ” adı verilmiştir. Anlamı ilme hizmet eden belde manasına gelmektedir. İlçemizin adının oradan geldiği anlaşılmaktadır.

  Hadim 1872 yılında, sancak haline gelmiş ve Karaman İlçesi'ne bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde 1926'da Konya’ya bağlı ilçe haline gelmiştir.

  COĞRAFİ DURUM

  İlçemiz 1530 rakımda kurulmuş olup, 926 km² yüzölçümüne sahiptir. Konya’ya uzaklığı 128 km’dir.

  İlçemiz coğrafi yapı olarak incelendiğinde, Güney Avrupa’dan başlayan Alp Dağları'nın doğuya doğru uzanması ile Akdeniz kıyı şeridini İç Anadolu ova ve yaylalarından ayırtan Toros Dağları'nın, orta Toros'lar ismi verilen kısmında sarp kayalık ve yüksek tepeler arasındaki vadide kurulmuştur.

  Bu nedenle, Hadim denilince yüksekliği kimi yerde, 2588-m‘yi bulan yalçın kayalarla kaplı dağlar, yüksek ve dik yamaçlı tepeler, bu dağ ve tepeler arasında küçük akarsular ve eni gayet dar olan oluk şeklinde vadilerden meydana gelen bir coğrafya parçası göz önünde canlandırılmalıdır. Bu dağ ve tepelerin büyük çoğunluğu ormanlıktır.

  İlçemizde Akdeniz iklimi ile İç Anadolu’nun kara iklimi arasında geçiş iklimi karakteri arz eden, iklim türü görülür.

  SOSYAL DURUM

  Gerek ilçe merkezi gerekse köy ve kasabalarda eğlence ve lüksten uzak, mütevazi ve sakin bir yaşantı görülür. Bu duruma ilçenin gerek coğrafi yapısı gerekse ulaşım yönüyle civar şehir ve ilçelerle irtibatın az oluşu ile birlikte gelir seviyesinin düşük olması sebep olmaktadır. İlçe dışardan göç almamış ve almamaktadır. İlçede kapalı toplum yapısı olduğu için halk gelenek, görenek, örf ve adetlerine son derece bağlıdır.

  SAĞLIK HİZMETLERİ

  İlçe genelinde sağlık hizmetleri sayıca yetersiz personel tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır. Sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması uygulamasıyla sağlık personeli sayısında nispeten bir iyileşme sağlanmıştır. İlçe Merkezi'nde 1 Devlet Hastanesi ve 1 Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Bademli, Bolat, Dedemli, Korualan ve Bağbaşı kasabalarında sağlık ocağı olmakla birlikte Bağbaşı, Korualan, Bademli Sağlık Ocağı'nda Doktor bulunmaktadır.
Hazırlanıyor...
X